Levering af container

Dette er vores guide til containermodtagelse.
Det er meget vigtigt, at du på tidspunktet for modtagelse af containeren kontrollerer alle de punkter, der er nævnt her.
 

Inden modtagelse og accept af containeren skal du gennemgå følgende for at sikre dig en god og fejlfri levering

  1. Inden levering skal du sørge for et stabilt og plant underlag, hvor containeren skal stå. Her kan der lægges fliser til hvert hjørne, plader eller andet. Har du spørgsmål vedrørende opklodsning, er du velkommen til at kontakte os.
  2. Du skal sikre dig at der er plads til, at lastbilen kan læsse af, informere om forhold, som kan være problematiske, eller som der skal tages forbehold for. Det kan f. eks være et hegn, buske eller lignede. Sørg også for at flytte biler, trailer og andet, der står i vejen for levering.
  3. Standardlevering indebærer levering med kranbil der løfter maksimalt 4 meter fra kantsten, der afsættes et kvarter til aflæsning. Kræver placeringen et løft over 4 meter eller ekstra tid i forbindelse med levering er det købers/lejers ansvar at meddele dette inden ordrebekræftelse, således der ikke forekommer ekstra udgifter ift. forgæves kørsel, som vil blive opkrævet af sælger.
  4. Ved placering af containeren på offentlig vej, er det købers/lejers ansvar at få indhentet tilladelse hos retmæssige kommune inden levering.

Ved levering skal du sikre dig følgende

5. Inden containeren tages af kranbilen, bedes du tjekke at containerkvaliteten stemmer overens med din bestilling. Gå en omgang rundt om kranbilen og tjek for større buler, synlige huller eller andre større skader, som ikke stemmer overens med den købte stand.

6. Når containeren er aflastet og er sat stabilt, skal du åbne containeren for at sikr dig, at den kan åbnes helt op og lukke helt i. Står den ikke plant, binder dørene når de åbnes.

7. Gå ind i containeren og luk dørene. Sikre dig at der ikke kommer lys ind fra sprækker eller små huller. Er der helt mørkt inde i containeren, er du sikker på at containeren er tæt.

8.Hvis du mener der forekommer mangler på kvaliteten, skal du straks kontakte CHS Container inden kranbilen er kørt fra stedet.

Efter leveringen

9. Da vi har ejendomsforbehold i containeren indtil den er betalt, er det et krav fra sælger, at køber undlader at male den, foretager modificeringer eller andre ændringer. Sker dette alligevel, skal køber betale for at den bliver returneret tilbage i oprindelig stand ved returnering.

10. Har du lejet containeren af os, og den skal returneres, bedes du sørge for at den fremstår pæn og ren indvendig, og har du lejet en lås bedes du sørge for at alle nøgler og nøglekort kommer med retur.

 

Levering af container PDF